Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 07:13

Karta obstarávania #MK/A/2019/21749
Inštalácia zvislého dopravného značenia

Informácie

ID zákazky
5410
Názov predmetu
Inštalácia zvislého dopravného značenia
Číslo spisu
MK/A/2019/21749
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
47 998,00 EUR
Hlavný CPV
45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek
Doplňujúci CPV
45111300-1 - Demontážne práce
34992200-9 - Dopravné značky
98390000-3 - Iné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Práce na zvislom dopravnom značení pozemných komunikácií - inštalácie, demontáže a opravy dopravných značiek a ich nosičov vrátane dodávky/prenájmu súvisiacich výrobkov s ich dopravou na miesto použitia v rozsahu podľa príloh výzvy č. 2, č. 2.1 a č. 2.2 /zmluva s prílohami č. 1 a č. 2/, a. i. súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.11.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Dokumenty