Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 19:52

Karta obstarávania #54100
Automatický stroj na rozvaľovanie cesta

Informácie

ID zákazky
54100
Názov predmetu
Automatický stroj na rozvaľovanie cesta
Číslo spisu
54100
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
26 395,33 EUR
Hlavný CPV
42990000-2 - Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmet zákazky s názvom „Automatický stroj na rozvaľovanie cesta“

Podrobný opis zákazky tvorí Prílohu č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.03.2024 10:01:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Jan Ihrisky- vyroba a predaj cukrarenskych vyrobkov, s.r.o.
Adresa
Jána Nerudu 556/31
Nová Dubnica
01851, Slovenská republika
Procesný garant
jan ihriský
janihrisky@gmail.com
+421 0948354110

Dokumenty