Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.06.2024 19:50

Karta obstarávania #S08395-2024-OZZ
Zabezpečenie uchovávania, veľkodistribúcie a likvidácie liekov proti ochoreniu COVID-19

Informácie

ID zákazky
54250
Názov predmetu
Zabezpečenie uchovávania, veľkodistribúcie a likvidácie liekov proti ochoreniu COVID-19
Číslo spisu
S08395-2024-OZZ
Číslo z vestníka EU
168229-2024
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
3 706 290,22 EUR
Hlavný CPV
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
Doplňujúci CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
63110000-3 - Manipulácia s nákladom
63121000-3 - Skladovanie a uskladňovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Názov: Zabezpečenie uchovávania, veľkodistribúcie a likvidácie liekov proti ochoreniu COVID-19

Opis: Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie uchovávania, veľkodistribúcie a likvidácie liekov proti
ochoreniu COVID-19

Časť 1: Zabezpečenie uchovávania pri teplote -90 stupňov až – 60 stupňov a dodávania
imunobiologických humánnych liekov pre aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19
spôsobeného SARS-CoV-2 pri teplote +2 stupne až +8 stupňov

Časť 2: Zabezpečenie uchovávania a dodávania vakcín pri teplote + 2 stupne až + 8 stupňov

Časť 3: Zabezpečovanie uchovávania a dodávania humánnych liekov povolených podľa § 46 ods. 1 zákona
č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo
povolené na terapeutické použitie humánneho lieku určeného pre jedného pacienta alebo skupinu
pacientov podľa § 46 ods. 3 a 4 tohto zákona na liečbu ochorenia spôsobeného koronavírusom 2019.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.04.2024 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
24.04.2024 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Kristína Jamborová
kristina.jamborova@health.gov.sk
+421 259373189

Dokumenty

Zabezpečenie uchovávania pri teplote -90 stupňov až – 60 stupňov a dodávania imunobiologických humánnych liekov pre aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného SARS-CoV-2 pri teplote +2 stupne až +8 stupňov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 530 380,36 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
Doplňujúci CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
63110000-3 - Manipulácia s nákladom
63121000-3 - Skladovanie a uskladňovanie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Zabezpečenie uchovávania a dodávania vakcín pri teplote + 2 stupne až + 8 stupňov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
207 961,04 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
Doplňujúci CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
63110000-3 - Manipulácia s nákladom
63121000-3 - Skladovanie a uskladňovanie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Zabezpečovanie uchovávania a dodávania humánnych liekov povolených podľa § 46 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo povolené na terapeutické použitie humánneho lieku určeného pre

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 967 948,82 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
Doplňujúci CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
63110000-3 - Manipulácia s nákladom
63121000-3 - Skladovanie a uskladňovanie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody