Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 18:34

Karta obstarávania #54484
Rezacie valce

Informácie

ID zákazky
54484
Názov predmetu
Rezacie valce
Číslo spisu
54484
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
30 513,33 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie rezacích valcov s pracovným záberom 6 m.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.04.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PD Veľká Hradná, a.s.
Adresa
Veľká Hradná 145
Veľká Hradná
91324, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Igor Hudec
pdhradna@gmail.com
+421 907525723

Dokumenty