Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 21:18

Karta zákazky #DNS NL 20/2022-003
Údržba zelene v areáloch v správe DPB, a. s. _ výzva 01_2024

Informácie

ID zákazky
54586
Názov predmetu
Údržba zelene v areáloch v správe DPB, a. s. _ výzva 01_2024
Číslo spisu
DNS NL 20/2022-003
Číslo z vestníka VO
38589 - MUS
Číslo z vestníka EU
2022/S 162 461481
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
69 500,00 EUR
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Doplňujúci CPV
77211500-7 - Údržba stromov
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Bližšia špecifikácia tvorí samostatnú časť tejto výzvy na predloženie ponuky:
Príloha A areál JURAJOV DVOR, Príloha B areál OLEJKÁRSKA, Príloha C areál PETRŽALKA, Príloha D areál HROBOŇOVA a Príloha č. 1_ ŠPECIFIKÁCIA TOVARU s určením cien.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.04.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.04.2024 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty