Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.07.2024 19:37

Karta obstarávania #54856
Kompaktor

Informácie

ID zákazky
54856
Názov predmetu
Kompaktor
Číslo spisu
54856
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
45 222,50 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Kompaktor

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2024 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Peter Horňák SHR
Adresa
Vlčany 626
Vlčany
925 84, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Horňák
peter.hornak8@gmail.com
+421 907563156

Dokumenty