Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 20:47

Karta zákazky #2195/2024/520-001
DNS_Geodetické služby_ Vytyčenie hranic parciel lesných pozemkov v k.ú Uzovské Pekľany OZ Šariš výzva č.2/2024

Táto zákazka je súčasťou DNS #2195/2023/520 DNS_Geodetické služby

Informácie

ID zákazky
54879
Názov predmetu
DNS_Geodetické služby_ Vytyčenie hranic parciel lesných pozemkov v k.ú Uzovské Pekľany OZ Šariš výzva č.2/2024
Číslo spisu
2195/2024/520-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vytýčenie hraníc parciel lesných pozemkov v k.ú Uzovské Pekľany

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto doručenia a realizácie je organizačná zložka OZ Šariš, Prešovský kraj

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.05.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.05.2024 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Šariš
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
08001, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty