Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.11.2020 23:45

Karta obstarávania #S02285-OVO-2017
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu

Komunikácia