Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2023 19:12

Karta obstarávania #S02285-OVO-2017
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu

Informácie

ID zákazky
55
Názov predmetu
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu
Číslo spisu
S02285-OVO-2017
Číslo z vestníka VO
03301- MST
Číslo z vestníka EU
2017/S 052-095798
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
19 732 116,98 EUR
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka / DA44-3 - Náhradné diely
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace / DA42-7 - Vrátane inštalácie
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií vrátane doplnkovej výbavy, matracov, nočných stolíkov a záručného servisu.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Ostatné / Kritéria
09.05.2017 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Marianna Kuchárová
marianna.kucharova@health.gov.sk
+421 259373322

Dokumenty

Kategória L 1: Lôžka mechanické bez zdvihu ložnej plochy

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 469 120,64 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

Kategória L 2: Lôžka mechanické so zdvihom ložnej plochy

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 097 727,77 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

Kategória L 3: Lôžka elektrické špecifikácie I

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 030 718,16 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

Kategória L 4: Lôžka elektrické špecifikácie II

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 339 703,59 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

Kategória L 5: Lôžka elektrické špecifikácie III s laterálnym náklonom

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 774 174,32 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

Kategória L 6: Lôžka elektrické špecifikácie III s funkciou automatického laterálneho náklonu

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 925 110,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

Kategória L 7: Lôžka bariatrické

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 548 314,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

Kategória L 8: Detské lôžka do 7 rokov

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
429 840,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

Kategória L 9: Detské lôžka elektrické nad 7 rokov

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
117 408,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-