Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.10.2018 03:15

Karta obstarávania #06653/2018/ODDFIVO
Dodávka potravinárskych výrobkov pre DDaDSS LUNA Brezno

Informácie

ID zákazky
550
Názov predmetu
Dodávka potravinárskych výrobkov pre DDaDSS LUNA Brezno
Číslo spisu VO
06653/2018/ODDFIVO
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
24 618.00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty / UA01-3 - Potravinárske výrobky / Hrubé potraviny
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky potravinových výrobkov pre DDaDSS LUNA Brezno, podľa špecifikácie uvedenej v Príl.č.1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Obstarávateľ požaduje zabezpečiť dodanie predmetu zákazky podľa dodacích podmienok uvedených v Príl.č.3 Rámcová dohoda. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, od účinnosti rámcovej dohody na 12 mesiacov, ale najviac v dohodnutom finančnom rozsahu vo výške 24 618,00 EUR bez DPH a 29 541,60 EUR s DPH.

Termíny

Predkladanie ponúk
29.05.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA Brezno
Adresa
Fraňa Kráľa 23
Brezno
977 01, Slovenská republika
Procesný garant
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 484325127
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.ddluna.sk/

Dokumenty