Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.05.2024 11:57

Karta zákazky #11334/2023/ODDVO-012
Zabezpečenie dodávky chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese BB_Výzva č. 6.

Informácie

ID zákazky
55308
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese BB_Výzva č. 6.
Číslo spisu
11334/2023/ODDVO-012
Číslo z vestníka VO
36722 - MUT Vestník č. 223/2023 - 14.11.2023
Číslo z vestníka EU
687948-2023 zo dňa 13.11.2023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
176 046,24 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Banskobystrický samosprávny kraj ako centrálny verejný obstarávateľ vyhlasuje výzvu č. 6, ktorej predmetom je zabezpečenie dodávok chleba a pečiva pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti na území okresov Banská Bystrica.
Zákazka je rozdelená na časti (každá položka je samostatná časť).
Uchádzač predkladá ponuku elektronicky prostredníctvom elektronického katalógu/cez import cien.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2024 13:30:00
Plánované otváranie ponúk
26.04.2024 13:33:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Terézia Vašičková
terezia.vasickova@bbsk.sk
+421 948292783

Dokumenty

Bábovka min. 100g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
137,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Bábovka kakaová min. 370g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 552,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Bábovka škoricová min. 370g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 372,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Bageta min. 100g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 012,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Bageta špaldová min. 120g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
152,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Bageta tuková min. 150g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 950,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Banketka biela min. 30g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
150,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Banketka celozrnná min. 30g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
290,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Brioška 40-49g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
160,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Brioška 80-89g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
75,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Buchta domáca lekvárová min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
945,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Buchta maková min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
675,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Celozrný chlieb min. 700g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 805,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Croissant lekvárový min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 100,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Croissant slnečnicový min. 80g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
142,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Croissant syrový 80-89g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
165,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Croissant syrový 70-79g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
966,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Crosissant nutelový min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
927,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dalamánka celozrnná 120-129g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
87,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dalamánka celozrnná 90-99g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
810,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dalamánka s posypom min. 90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Droždie čerstvé min. 1000g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
721,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Droždie čerstvé max. 42g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 241,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Chlieb biely 1000 g, balený (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 700,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Chlieb celozrnný krájaný, min. 400g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
645,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Chlieb grahamový krájaný min. 700 g, balený (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
609,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Chlieb konzumný nekrájaný min. 1000g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
332,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Chlieb pš.- ražný krájaný min. 1000g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 975,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Chlieb pš.- ražný krájaný 1000 g, balený (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
17 856,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Chlieb ražný krájaný 700 g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
11 908,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Chlieb špaldový min. 700 g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
983,84 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Chlieb zemiakový krájaný min. 900g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 750,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kaiserka min. 50g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
112,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kaiserka posyp min. 50g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 375,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kaiserka tmavá min. 50g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
137,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Knedľa parená min. 500g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 016,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kocka kukuričná min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
87,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Koliesko lekvárové min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
720,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Koliesko makové min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
720,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Koliesko pizzové min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
229,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Koliesko tvarohové min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
720,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Koliesko lekvárové min. 100g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
600,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Koliesko makové min. 100g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
182,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Koliesko tvarohové min. 100g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 680,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka čokoládová min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 512,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka jablková min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
137,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka lekvárová min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 903,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka maková min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 155,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka nutelová min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
137,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka orechová min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 155,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka pudingová min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
646,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka tvarohová min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 508,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka zeleninová min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
187,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka čokoládová min. 90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
177,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka jablková min. 90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
177,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka lekvárová min. 90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
177,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka maková min. 90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
177,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka nutelová min. 90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
177,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka orechová min. 90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
177,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka pudingová min. 90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
177,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka tvarohová min. 90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
177,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lúpačka/šatka zeleninová min. 90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
240,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Mafin A, min. 50g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Mafin B, min. 50g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Mazanec min. 200g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Moravský koláč min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
182,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Opekance min. 200g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
175,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Osie hniezdo škoricové min. 80g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
332,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Pagáč syrový min. 35g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
72,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Pagáč škvarkový min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 830,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Pagáč zemiakový min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
300,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Pirôžok tvaroh min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
300,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Pirôžok mak min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
300,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Pirôžok orech min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
300,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Pizza koliesko/slimák/rožok min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Pletenka cereálna min. 90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
102,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Pletenka cesnaková min. 40g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
225,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Pletenka tuková min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 700,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Pletenka tuková min. 150g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 900,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Rožok cereálny min. 50g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 160,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Rožok grahamový 50-59g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 875,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Rožok grahamový 40-49g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 080,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Rožok obyčajný min. 40g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 982,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Rožok sedemzrnný min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
437,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Rožok sladký min. 70g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
855,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Rožok soľ-rasca min. 50g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
137,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Rožok so slaninou min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 260,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Rožok sójový min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
237,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Rožok tukový 40 g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 800,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Sendvič krájaný min. 370g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 920,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Sendvič tmavý min.375g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
330,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Slimák cesnakový min. 80g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
80,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Slimák kakaový min. 80g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
137,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Slimák lekvárový min. 90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
137,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Slimák škoricový min. 80g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
102,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Strúhanka min. 1000g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 590,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Strúhanka max. 500g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 595,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Strúhanka bezgluténová min. 300g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
307,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Strúhanka kukuričná max. 200g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
146,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Strúhanka - obaľovacia zmes bezgluténová min. 1000g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
668,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Syrové pečivo min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
122,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Šiška plnená džemom min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 312,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Škoricové osie hniezdo min. 80g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 400,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Špaldová kocka min. 60g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
105,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Štedrák min. 200g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 010,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Vianočka, čerstvé pečivo, min. 400g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 279,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Vianočka balená min. 370g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 780,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Vrkoč kakaový min. 80g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
912,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Závin kakaový balený min. 360g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 884,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Závin lekvárový balený min. 360g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 389,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Závin makový balený min. 360g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 389,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Závin orechový balený min. 360g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 389,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Závin tvarohový balený min. 360g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 389,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Žemľa burger 80-90g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
197,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Žemľa celozrnná min. 80g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
125,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Žemľa sezamová 50-80g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
40,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Žemľa sezamová 81-100g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Žemľa tuková 90-99g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
703,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Žemľa tuková 120-129g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 520,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Žemľa tuková 40-49g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
120,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Žemľa tuková 60-79g (BB)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
35,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody