Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.06.2024 20:24

Karta zákazky #SE-VO2-2022/004620-027
Základné potraviny, mrazené, mliečne výrobky a vajcia_BA 2024

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO2-2022/004620 Potraviny DNS

Informácie

ID zákazky
55328
Názov predmetu
Základné potraviny, mrazené, mliečne výrobky a vajcia_BA 2024
Kategória DNS
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky DNS
Číslo spisu
SE-VO2-2022/004620-027
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
252 705,96 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
15510000-6 - Mlieko a smotana
15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky
15820000-2 - Sucháre a piškóty; trvanlivé pečivo a cukrovinky
15850000-1 - Cestoviny
15600000-4 - Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
15830000-5 - Cukor a jemu príbuzné výrobky
15831600-8 - Med
15840000-8 - Kakao; čokoláda a cukrovinky
15870000-7 - Koreniny a chuťové prísady
15860000-4 - Káva, čaj a príbuzné produkty
15330000-0 - Spracované ovocie a zelenina
15331150-3 - Spracované strukoviny
15332200-6 - Džemy a marmelády, ovocné želé; ovocné alebo orechové pyré a pasty/pretlaky
15833000-6 - Výrobky z cukru
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
15331170-9 - Mrazená zelenina
15221000-3 - Mrazené ryby
03142500-3 - Vajcia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka základných potravín, mrazených, mliečnych výrobkov a vajec pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.05.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.05.2024 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Veronika Ždímal
veronika.zdimal@minv.sk
+421 250944529

Dokumenty