Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.07.2024 21:39

Karta obstarávania #55341
PLOŠNÝ MULČOVAČ

Informácie

ID zákazky
55341
Názov predmetu
PLOŠNÝ MULČOVAČ
Číslo spisu
55341
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
56 600,00 EUR
Hlavný CPV
16000000-5 - Poľnohospodárske stroje
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Plošný mulčovač podľa technickej špecifikácie v súťažných podkladoch na výrobu objemových krmovín pre potreby ŽV

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.04.2024 16:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ing. Imrich Bolcsó
Adresa
Blhovce 63
Blhovce
98032, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Imrich Bolcsó
ingbolcsoimrich@gmail.com
+421 0907792585

Dokumenty