Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.06.2024 15:12

Karta zákazky #NL DNS 15/2022-004
Sociálne zariadenia pre vodičov MHD – Valašská č. 03_2024

Informácie

ID zákazky
55751
Názov predmetu
Sociálne zariadenia pre vodičov MHD – Valašská č. 03_2024
Číslo spisu
NL DNS 15/2022-004
Číslo z vestníka VO
43859 - MUS
Číslo z vestníka EU
2022/S 199-567168
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 900,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby
„Sociálne zariadenia pre vodičov MHD - Valašská“


Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.05.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.05.2024 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty