Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.07.2024 11:21

Karta zákazky #NL DNS 3/2023-003
Zastávka Krížna smer Karadžičova, prípojka NN _č. 03_2024

Komunikácia