Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.06.2024 21:25

Karta zákazky #DNS 4/2021
Kvapaliny do vozidiel MHD - KV03/2024

Táto zákazka je súčasťou DNS #DNS 4/2021 Kvapaliny do vozidiel MHD

Informácie

ID zákazky
55887
Názov predmetu
Kvapaliny do vozidiel MHD - KV03/2024
Číslo spisu
DNS 4/2021
Číslo z vestníka VO
00015-MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 255-676384
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
25 322,88 EUR
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Doplňujúci CPV
09211100-2 - Motorové oleje
09211400-5 - Prevodové oleje
09211600-7 - Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely
09211650-2 - Brzdové oleje
09211200-3 - Kompresorové oleje
24951000-5 - Mazivá a mazacie oleje
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Bližšia špecifikácia konkrétnych kvapalín do vozidiel MHD je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky s určením ceny, obstarávateľ požaduje kvapaliny v zmysle technickej špecifikácie prípadne ich ekvivalent.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.05.2024 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.05.2024 11:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Olej prevod. ZF-ECOFLUID A Life 20F/G - žiadame originál

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 878,06 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Chladiaca kvapalina Fleetguard ES Compleat EG - žiadame originál

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 371,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Plast. mazivo MOL Liton 0EP, 12P-NLGI 0 8kg - žiadame originál

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
460,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Olej HYDROVANE fluid force HPO/ TIBBIS Synt. Oil 68 - žiadame originál

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 200,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Olej Petronas Urania, daily tek 0W-30

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
426,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pasta SKF proti stykovej korózii LGAF 3E

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 693,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Chladiaca kvapalina Fleetguard ES Compleat EG - žiadame originál

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 335,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zmes do ostrekovačov letná, 200L

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
48,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Olej motorový VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9 - žiadame originál

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 327,52 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Olej HYDROVANE fluid force HPO/ TIBBIS Synt. Oil 68 - žiadame originál

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Lieh technikcý denaturovaný 1L

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
33,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Mazivo Berulub Paste PT2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
48,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy