Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 15:06

Karta zákazky #DNS 1/2020-023
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy K01_2024

Informácie

ID zákazky
55960
Názov predmetu
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy K01_2024
Číslo spisu
DNS 1/2020-023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
132 816,91 EUR
Hlavný CPV
34946220-8 - Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Žiadame dodanie nového komponentu určeného v technickej špecifikácii.
Bližšia špecifikácia konkrétneho náhradného dielu je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.05.2024 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.05.2024 16:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Tiahlo kompletné DT5;NDS-817; klíč 266642

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 750,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Valec hydraulický DT5;ND-SK-044;klíč 62865

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 240,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tiahlo kompletné DT2T/1000ND-SK-18;klíč TPV:39439;dĺžka 130mm

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 040,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tiahlo kompletné DT2T/1000NDS-110;klíč TPV:121271;dĺžka 140mm

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 310,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tiahlo komplet - výhybková skriňa Z-60 VS-21

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 235,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Valec - výhybková skriňa Z-60 VS-21

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 606,86 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tiahlo komplet VS-20

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
39 115,35 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Systém výhybkový rozjazdový TSH 123 LC plytký

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
30 148,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Systém výhybkový rozjazdový VS-20

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
34 370,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy