Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.06.2024 13:14

Karta zákazky #NL DNS 2/2020-016
Náhradné diely do zariadení trakčného vedenia TR02_2024

Informácie

ID zákazky
55967
Názov predmetu
Náhradné diely do zariadení trakčného vedenia TR02_2024
Číslo spisu
NL DNS 2/2020-016
Číslo z vestníka VO
123/2020 pod značkou 52 672 – MUP zo dňa 10.06.2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 110-268073 zo dňa 09.06.2020
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
207 995,54 EUR
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Žiadame dodanie nového náhradného dielu / nových náhradných dielov určených v technickej špecifikácii.
Na výzvu obstarávateľa je úspešný uchádzač povinný poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť potrebnú spočívajúcu v doručení obstarávateľom požadovaných vyššie uvedených vyhlásení o zhode a ďalších dokumentov preukazujúcich pôvod, originalitu, kvalitu a novosť výrobku.

Bližšia špecifikácia konkrétnych náhradných dielov sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Lehota dodania je stanovená obstarávateľskou organizáciou na max. 15 týždňov (t.j. max. 105 dní). Uchádzač uvedie návrh dodacej lehoty vyjadrenej v dňoch v informačnom systéme JOSEPHINE.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.05.2024 17:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.05.2024 17:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 111

Dokumenty

Natrolejovacia strieška kompletná 0275.3

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 219,84 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tyč TDK textit I=2000mm

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 254,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Svorka troleja delená narážacia bronz 0143.2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
11 213,10 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pružina ku krížu 10 st.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
321,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Izolátor TK96 dlžka 3m 0157.3000

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 564,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Svorka zaisťovacia 0055

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 072,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Svorka CU prúdová T-Bus 0077

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 290,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

ND - Modul EOV 324S

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 400,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Uhlík Sýtený 16x25, 6x102 obj.č. 0070.113.1P

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
123 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Drôt trolejový CU s prímesou striebra 100mm2 EN 50149;profil ČSN 42 8460

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
32 160,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy