Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.07.2020 13:44

Karta DNS #NL DNS 2/2020
Náhradné diely do zariadení trakčného vedenia

Informácie

ID zákazky
7631
Názov predmetu
Náhradné diely do zariadení trakčného vedenia
Číslo spisu VO
NL DNS 2/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 110-268073
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 772 679,00 EUR
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov do zariadení trakčného vedenia používaných v podmienkach DPB, ktoré sú bežne dostupné na trhu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
06.07.2020 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
06.07.2020 10:00:00
Termín trvania vytvorného a zriadeného DNS/Obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
04.06.2024 23:59:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty