Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.05.2019 04:16

Karta obstarávania #06563/2018/ODDFIVO
Gemerko-malohontské osvetové stredisko R.Sobota - Rekonštrukcia okien a dverí

Komunikácia