Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.06.2024 20:05

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-194
Základne potraviny, mrazené potraviny a vajcia pre ŠJ /MŠ Družicová 5A

Informácie

ID zákazky
56100
Názov predmetu
Základne potraviny, mrazené potraviny a vajcia pre ŠJ /MŠ Družicová 5A
Kategória DNS
1. Kategória: Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-194
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
9 500,00 EUR
Hlavný CPV
15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky
Doplňujúci CPV
03142500-3 - Vajcia
15221000-3 - Mrazené ryby
15330000-0 - Spracované ovocie a zelenina
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.05.2024 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Jarmila Boldižárová
sjdruzicova5@gmail.com
+421 907900157

Dokumenty