Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 21:50

Karta zákazky #MAGSOVO 44766/2020-055
Výzva č. 55 - Interiérové vybavenie závesmi

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGSOVO 44766/2020 Nákup nábytku

Informácie

ID zákazky
56120
Názov predmetu
Výzva č. 55 - Interiérové vybavenie závesmi
Číslo spisu
MAGSOVO 44766/2020-055
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39200000-4 - Zariadenie interiéru
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom výzvy č. 55 je kúpa a dodanie závesov s príslušenstvom nevyhnutných pre zariadenie miestností Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta Bratislava (ďalej aj ako „ZUŠ Panenská“).

Podrobnosti vrátane požadovanej lehoty dodania sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.06.2024 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Petra Hritzová

Dokumenty