Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 05:32

Karta zákazky #NL DNS 3/2023-004
Inštalácia elektronických informačných tabúľ (EIT) na zastávkach MHD_č. 04_2024

Komunikácia