Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 15:17

Karta zákazky #NL DNS 3/2023-004
Inštalácia elektronických informačných tabúľ (EIT) na zastávkach MHD_č. 04_2024

Informácie

ID zákazky
56283
Názov predmetu
Inštalácia elektronických informačných tabúľ (EIT) na zastávkach MHD_č. 04_2024
Číslo spisu
NL DNS 3/2023-004
Číslo z vestníka VO
30895_MUP
Číslo z vestníka EU
2023/S 174-545399
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 020,00 EUR
Hlavný CPV
45234127-2 - Stavebné práce na električkových depách
Doplňujúci CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45231400-9 - Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
45231600-1 - Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení
45255400-3 - Montážne práce
45317300-5 - Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
45317000-2 - Iné elektroinštalačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je inštalácia elektronických informačných tabúľ (EIT) na 4 zastávkach MHD:
-Zastávka Autobusová stanica – nást. A – ul. Mlynské nivy
-Zastávka Autobusová stanica – nást. B – ul. Mlynské nivy
-Zastávka Autobusová stanica – medzi nást. C a nást. D – ul. Mlynské nivy?
-Zastávka Košická – nást. A – ul. Mlynské nivy

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.05.2024 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty