Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 22:11

Karta zákazky #11334/2023/ODDVO-020
Zabezpečenie dodávok čerstvého chladeného mäsa a mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okresoch BS, ZC a ZH_Výzva č. 13.

Informácie

ID zákazky
56533
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávok čerstvého chladeného mäsa a mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okresoch BS, ZC a ZH_Výzva č. 13.
Číslo spisu
11334/2023/ODDVO-020
Číslo z vestníka VO
36722 - MUT Vestník č. 223/2023 - 14.11.2023
Číslo z vestníka EU
687948-2023 zo dňa 13.11.2023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
85 578,53 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka čerstvého chladeného mäsa a mäsových výrobkov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého chladeného mäsa a mäsových výrobkov v predpokladanom množstve uvedenom v systéme Josephine.

Predmet zákazky bude dodávaný odo dňa nadobudnutia účinnosti zmlúv na obdobie 6 mesiacov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2024 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.06.2024 13:03:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Terézia Vašičková
terezia.vasickova@bbsk.sk
+421 948292783

Dokumenty