Stav: Zrušená

Serverový čas: 17.07.2024 21:16

Karta obstarávania #SE-OK3-2024/003514
Materiál pre výcvik

Informácie

ID zákazky
56627
Názov predmetu
Materiál pre výcvik
Číslo spisu
SE-OK3-2024/003514
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
37400000-2 - Športový tovar a výbava
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Materiál určený pre výcvik

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
03.06.2024 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Lucia Kováčová
lucia.kovacova2@minv.sk
+421 961054009

Dokumenty