Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.07.2022 20:36

Karta obstarávania #3642/2019
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy

Informácie

ID zákazky
5681
Názov predmetu
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy
Číslo spisu
3642/2019
Číslo z vestníka VO
34278 - WYS
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
145 000,00 EUR
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Žiar nad Hronom a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných systémov v nasledujúcich rokoch v nasledovnom členení:
• Údržba dodaného licenčného softvéru („LSW“)
• Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru („ASW“)
• Upgrade – technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta
• Hot – line podpora
• Riadenie projektu
• Technická podpora
• Metodická podpora
• Školenia/metodické dni
• Bezpečnostná politika

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.12.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.12.2019 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty