Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.07.2024 20:00

Karta zákazky #10/RRVO/2022-013
Dodávka zemného plynu na rok 2025

Informácie

ID zákazky
56865
Názov predmetu
Dodávka zemného plynu na rok 2025
Kategória DNS
Nákupy plynu
Číslo spisu
10/RRVO/2022-013
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu na obdobie od 01.01.2025 do 01.01.2026 (12 mesiacov) do odberných miest verejného obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 1 v predpokladanom celkovom objeme 2 090,00 MWh. Predpokladaná spotreba pre jednotlivé odberné miesta je bližšie uvedená v Prílohe č. 1 - Zoznam odberných miest.

Predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 2 090,00 MWh.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.06.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.06.2024 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Adresa
Študentská 2
Trenčín
911 50, Slovenská republika
Procesný garant
Anna Dvoraková
anna.dvorakova@tnuni.sk
+421 327400123
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Dokumenty