Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 19:44

Karta zákazky #03/NLZ/2021 - DNS - 006
Nákup koncových používateľských zariadení - výzva č. 06

Informácie

ID zákazky
56925
Názov predmetu
Nákup koncových používateľských zariadení - výzva č. 06
Číslo spisu
03/NLZ/2021 - DNS - 006
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
Doplňujúci CPV
30213000-5 - Osobné počítače
30213100-6 - Prenosné počítače
30213200-7 - Tabletový počítač
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka koncových používateľských zariadení - mobilných bluetooth termo tlačiarní, ktoré budú slúžiť na tlač odvozných lístkov. Technická špecifikácia týchto zariadení je uvedená v prílohe č. 4 súťažných podkladov zriadeného DNS s názvom: „Nákup koncových používateľských zariadení“.
Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie príslušenstva, a to: držiak na opasok, popruh na rameno, originál puzdro na tlačiareň a napájací zdroj 220V.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.06.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.06.2024 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty