Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.07.2024 21:29

Karta obstarávania #57014
Prestavba poľnohospodárskej budovy MHD-sklad na Stajňu pre odchov a ustajnenie koní

Informácie

ID zákazky
57014
Názov predmetu
Prestavba poľnohospodárskej budovy MHD-sklad na Stajňu pre odchov a ustajnenie koní
Číslo spisu
57014
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
535 146,93 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je Prestavba poľnohospodárskej budovy MHD-sklad na Stajňu pre odchov a ustajnenie koní - stavebné úpravy (stavebné práce), v požiadavkách uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a v Súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2024 18:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Lucia Rovná
Adresa
Jilemnického 885/32
Nitrianske Pravno
97213, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Rovná
luciarovna1@gmail.com
+421 908133694

Dokumenty