Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2019 11:05

Karta zákazky #DNS/VO2
Dodanie materiálov pre oceľové konštrukcie

Informácie

ID zákazky
587
Názov predmetu
Dodanie materiálov pre oceľové konštrukcie
Číslo spisu VO
DNS/VO2
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
25 340,25 EUR
Hlavný CPV
44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazy je dodanie materiálov potrebných pri budovaní oceľovej konštrukcie - najmä spojovací, montážny a zvárací materiál pre oceľovú konštrukciu.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti Dokumenty.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.06.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom
965 58, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
ziar.turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty