Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.04.2024 20:08

Karta obstarávania #2978/2019/420
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík

Informácie

ID zákazky
6003
Názov predmetu
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík
Číslo spisu
2978/2019/420
Číslo z vestníka VO
251-MST
Číslo z vestníka EU
2020/S 002-001157
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
4 703 000,00 EUR
Hlavný CPV
34350000-5 - Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž
Doplňujúci CPV
50110000-9 - Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie
50116500-6 - Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania
34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá
34352100-0 - Pneumatiky pre nákladné vozidlá
34352300-2 - Pneumatiky pre poľnohospodárske stroje
19511000-1 - Duše, obruče a ochranné vložky
90511000-2 - Služby na zber odpadu
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka pneumatík na osobné motorové vozidlá, nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík.
Zákazka je rozdelená na 2 časti:

Časť č. 1
„Pneumatiky nové na osobné motorové vozidla a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík“.
Rozdelenie pre tvorbu cenovej ponuky:
1a: Pneumatiky nové na osobné motorové vozidlá
1b: Pneuservisné výkony
Plnenia zákazky:
a) dodávka nových pneumatík na osobné motorové vozidlá a iné,
b) dodávka pneumatike prislúchajúceho disku v prípade požiadavky o jeho kúpu či už s pneumatikou alebo bez nej,
c) pneuservisné výkony,
d) odber a likvidácia pneumatík,

Časť č. 2
„Pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie výkonov spojených s dodávkou pneumatík“.
Rozdelenie pre tvorbu cenovej ponuky:
2a: Pneumatiky nákladné nové a protektorované
2b : Pneuservisné výkony
Plnenia zákazky:
a) dodávka nových pneumatík na nákladné a ľahké úžitkové motorové vozidlá, na UKT, LKT, poľnohospodárske stroje, štiepkovače, harvestory a nakladače,
b) dodávka protektorovaných pneumatík na nákladné vozidlá, prívesy a protektorovaných nadrozmerných pneumatík,
c) dodávka pneumatike prislúchajúceho disku v prípade požiadavky o jeho kúpu či už s pneumatikou alebo bez nej,
d) pneuservisné výkony,
e) odber a likvidácia pneumatík.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.02.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.02.2020 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty

Časť č. 1 - Pneumatiky nové na osobné motorové vozidla a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
523 900,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34350000-5 - Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 2 Pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie výkonov spojených s dodávkou pneumatík

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 179 100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34350000-5 - Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody