Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2022 23:05

Karta obstarávania #VO-01-2020
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku

Komunikácia