Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2020 05:30

Karta obstarávania #2019/2018
Rekonštrukcia mestskej knižnice

Informácie

ID zákazky
621
Názov predmetu
Rekonštrukcia mestskej knižnice
Číslo spisu VO
2019/2018
Číslo z vestníka VO
7535 WYS
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
211 200,33 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45212330-8 - Stavebné práce na knižniciach
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia obvodového plášťa budovy- výmena metalickej fasády, zateplenie stien a strechy minerálnou vlnou, výmena hliníkových okien a dverí , vybudovanie nového schodiska a rampy pre imobilných.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
02.07.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty