Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.07.2021 00:13

Karta obstarávania #06725/ODDVO/2020
Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Komunikácia