Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.06.2021 06:53

Karta obstarávania #06725/ODDVO/2020
Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Informácie

ID zákazky
6310
Názov predmetu
Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene
Číslo spisu VO
06725/ODDVO/2020
Číslo z vestníka VO
13468 - MNA
Číslo z vestníka EU
2020/S 072-172625
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
283 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ požaduje komplexné riešenie celého objektu, rozdelenie predmetu zákazky na časti by preto zmarilo úmysel verejného obstarávateľa.
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Cieľom súťaže návrhov ( ďalej len „súťaž“ ) je nájsť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa. Predmetom súťaže je nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie objektu a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene pre účely jeho novej náplne – multifunkčného centra. Bude ponúkať verejné, poloverejné a súkromné služby a spolu s areálom bude vytvárať nové spoločenské centrum sídliska Sekier - Lipovec. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podmienkach.

Termíny

Lehota na predkladanie návrhov
08.07.2020 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty