Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 03:47

Karta obstarávania #TSK/2020/04028
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť pre stav-bu a občasný autorský

Informácie

ID zákazky
6351
Názov predmetu
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť pre stav-bu a občasný autorský
Číslo spisu
TSK/2020/04028
Číslo z vestníka VO
27/2020 - 03.02.2020, pod. č. 6781 - WYS
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
110 010,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
45111250-5 - Prieskumné zemné práce
71354100-5 - Digitálne mapovanie
71332000-4 - Geotechnické inžinierske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť pre stavbu a občasný autorský dozor pre stavbu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - úsek Nosická priehrada – Považská Bystrica, žel. stanica.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.02.2020 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovenská republika
Procesný garant
Henrieta Klobušická
henrieta.klobusicka@tsk.sk
+421 326555864

Dokumenty