Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.11.2020 21:15

Karta zákazky #2/DNS/2020
Združená dodávka elektriny pre potreby zabezpečenia verejného osvetlenia v meste Nitra

Komunikácia