Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2020 07:30

Karta zákazky #2/DNS/2020
Združená dodávka elektriny pre potreby zabezpečenia verejného osvetlenia v meste Nitra

Informácie

ID zákazky
6454
Názov predmetu
Združená dodávka elektriny pre potreby zabezpečenia verejného osvetlenia v meste Nitra
Číslo spisu VO
2/DNS/2020
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
538 020,00 EUR
Hlavný CPV
09300000-2 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 12 kalendárnych mesiacov pre zabezpečenie verejného osvetlenia v meste Nitra, ktoré do 31.3.2021 prevádzkuje spoločnosť ELCOMP, s.r.o. vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.
Na základe podkladov od firmy Elcomp, je v meste Nitra osvetlenie využívané v priemere denne 12,8 hod. Priemerný príkon VO je cca 829kW, vrátane slávnostného osvetlenia, je to tzv. lineárny odber. diagram.

Odberateľ sa zaväzuje dodanú elektrinu odoberať a zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné služby cenu podľa zmluvy. Dodaná elektrina je taká, ktorá prešla meradlami v OM v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol PDS. Deň začiatku dodávky: 01.04.2020 o 00.00 hod. Deň skončenia dodávky: 31.3.2021 o 24.00 hod. Dodávateľ v zmluve ( prílohe) uvedie EIC kódy všetkých OM.
Predpokladané množstvo elektriny: 3 843 MWh/rok

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.02.2020 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
+421 908225248

Dokumenty