Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:31

Karta obstarávania #264/2020
Papierové kotúče do automatov cestových lístkov

Informácie

ID zákazky
6521
Názov predmetu
Papierové kotúče do automatov cestových lístkov
Číslo spisu
264/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
19 000,00 EUR
Hlavný CPV
34980000-0 - Cestovné lístky / MA12-7 - Pre mestskú dopravu
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je papierový kotúč, ktorý slúži na vyhotovenie samotného cestovného lístka, ktorý je po potlači automatom vydaný/predaný koncovému spotrebiteľovi/cestujúcemu k použitiu v MHD.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty