Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.07.2021 17:41

Karta obstarávania #4/Zevo
ZČS – čistenie sila na NO, vápenného sila a čistenie absorbérov.

Komunikácia