Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2021 16:38

Karta obstarávania #VO-02-2020
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadu

Detail správy #68123

Dátum a čas doručenia
25.03.2020 15:09:55
Od
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Zverejnenie vysvetlenia - odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie

Dobrý deň,
verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že v časti "Dokumenty" bol dnes, 25.3.2020, zverejnený dokument s názvom "Odpovede na žiadosti o vysvetlenie" a aktualizovaná verzia Súťažných podkladov s označením "Súťažné podklady - Oprava č. 1 k 25.3.2020". Zároveň verejný obstarávateľ pripomína, že lehota na predkladanie ponúk bola opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenou v Úradnom vestníku EÚ a Vestníku ÚVO predĺžená do 6.4.2020 do 10:00 hod.

S úctou
osoba poverená realizáciou VO