Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:31

Karta obstarávania #VO-02-2020
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadu

Informácie

ID zákazky
6604
Názov predmetu
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadu
Číslo spisu
VO-02-2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 041-096398
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
560 000,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ obstaráva na zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO) a triedeného odpadu (TO) typizované
plastové zberné nádoby vo veľkostiach 120 l, 240 l a 1100 l podľa technickej špecifikácie v opise predmetu zákazky.
Materiál zberných nádob má byť pevný, nie pružný. Maximálny požadovaný celkový rozsah je 6590 kusov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2020 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.04.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Karol Meliška; Marcela Turčanová
karol.meliska@apuen.sk
+421 948243889
Ďalšie kontakty
turcanova@apuen.sk

Dokumenty