Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.07.2021 02:51

Karta obstarávania #VO-02-2020
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadu

Komunikácia