Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.05.2019 04:17

Karta obstarávania #6817/2018/ODDVO
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov DJGT Zvolen

Informácie

ID zákazky
666
Názov predmetu
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov DJGT Zvolen
Číslo spisu VO
6817/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
66 800,00 EUR
Hlavný CPV
55520000-1 - Služby hromadného stravovania
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene prostredníctvom stravných poukážok vo vybranej sieti stravovacích zariadení. Nominálna hodnota stravnej poukážky sa požaduje vo výške 3,60 € a 4,00 €. Predpokladaný počet stravných lístkov je 3 000 ks s nominálnou hodnotou 3,60 € a 14 000 ks s nominálnou hodnotou 4,00 €.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
20.06.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Divadlo J.G. Tajovského vo Zvolene
Adresa
Divadelná 3
Zvolen
960 77, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty