Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2021 19:43

Karta obstarávania #15/20
Dodávka kancelářských potřeb

Informácie

ID zákazky
6751
Názov predmetu
Dodávka kancelářských potřeb
Číslo spisu
15/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb.

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb těchto skupin materiálů:
02020 Tiskopisy
02050 Výrobky z papíru
02060 Kancelářské potřeby
02080 Ostatní výrobky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
17.03.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty