Stav: Zrušená

Serverový čas: 17.04.2024 00:38

Karta obstarávania #017/2020/§117
Profilový materiál pre zámočníkov BPMK, s.r.o

Informácie

ID zákazky
6764
Názov predmetu
Profilový materiál pre zámočníkov BPMK, s.r.o
Číslo spisu
017/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 000,00 EUR
Hlavný CPV
44316400-2 - Železný tovar
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodávka profilového materiálu pre zámočníkov pre BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky v priebehu r.2020 resp. do vyčerpania finančného limitu 15.000,00 Eur bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.03.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty