Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.01.2021 22:37

Karta obstarávania #841/2020
Zabezpečenie služieb platobnej brány

Informácie

ID zákazky
6843
Názov predmetu
Zabezpečenie služieb platobnej brány
Číslo spisu VO
841/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
19 370,00 EUR
Hlavný CPV
79220000-2 - Finančné služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je aplikácia a prevádzkovanie platobnej brány pre platbu platobnou kartou do už existujúceho e-shopu www.dpmk.sk, čím sa zvýši dostupnosť tejto služby pre cestujúcu verejnosť, vďaka čomu bude možné dobiť svoj kredit, alebo zakúpiť predplatený cestovný lístok online, bez nutnosti návštevy predajného miesta.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.03.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty