Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.01.2021 03:31

Karta zákazky #DNS2 STAVMAT 2020-001
Murivá, priečky a s tým spojený stavebný materiál (Výzva č. 1 v zriadenom DNS)

Informácie

ID zákazky
6976
Názov predmetu
Murivá, priečky a s tým spojený stavebný materiál (Výzva č. 1 v zriadenom DNS)
Číslo spisu VO
DNS2 STAVMAT 2020-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
80 266,89 EUR
Hlavný CPV
44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup stavebných materiálov – murivá, priečky a s tým súvisiaci materiál potrebný k rekonštrukcii mestskej plavárne.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.03.2020 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty