Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.05.2021 18:05

Karta DNS #DNS2 STAVMAT 2020
Nákup stavebných materiálov pre potreby Technických služieb Žiar nad Hronom

Informácie

ID zákazky
6343
Názov predmetu
Nákup stavebných materiálov pre potreby Technických služieb Žiar nad Hronom
Číslo spisu VO
DNS2 STAVMAT 2020
Číslo z vestníka VO
7397 - MUT
Číslo z vestníka EU
2020/ S 023-050521
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup stavebných materiálov potrebných na výkon bežných činností Technických služieb, ktoré v rámci správy budov, športovísk alebo plnenia osobitých úloh na základe poverenia zriaďovateľa, Mesta Žiar nad Hronom (napr. rekonštrukcia mestských športovísk, prípadne iných priestranstiev v správe Mesta) budú realizovať viaceré drobné stavby alebo rekonštrukcie verejných priestranstiev, športovísk, detských ihrísk.
Technické služby Žiaru nad Hronom boli poverené rekonštrukciou mestskej plavárne a za týmto účelom budú prvé zákazky v DNS zadávané a vyhlasované s cieľom nakúpiť stavebné materiály potrebné pre rekonštrukciu tohto objektu. Pôjde predovšetkým o tieto typy stavebných materiálov:
44100000-1 Konštrukčné materiály a súvisiace prvky, 44111000-1 Stavebné materiály, 44111100-2 Tehly, 44111200-3 Cement, 44111300-4 Keramické výrobky, 44111400-5 Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov, 44111520-2 Tepelnoizolačný materiál, 44111600-7 Tvarovky, 44111700-8 Dlaždice, 44111800-9 Malta (stavebná), 44111900-0 Keramické dlaždice, 44112000-8 Rôzne stavebné konštrukcie, 44112120-5 Profilové diely, 44112200-0 Podlahové krytiny, 44112210-3 Pevné podlahy, 44112230-9 Linoleum, 44112600-4 Zvuková izolácia, 44112700-5 Trámy, 44113000-5 Cestný stavebný materiál, 44113100-6 Dlažobné materiály, 44113140-8 Cestné kamene, 44113810-6 Povrchový náter, 44114000-2 Betón, 44114100-3 Hotový/surový betón, 44114200-4 Betónové výrobky, 44114220-0 Betónové rúry a ich príslušenstvo (spojky), 44114250-9 Betónové dosky (tabule), 44115000-9 Stavebné príslušenstvo, 44115100-0 Potrubia, 44115200-1 Klampiarske a kúrenárske materiály, 44115210-4 Klampiarske materiály, 44141100-1 Elektroinštalačné rúrky, 44142000-7 Rámy, 44143000-4 Palety, 44144000-1 Stĺpy, 44171000-9 Dosky (stavebné), 44172000-6 Plechy (stavebné), 44175000-7 Panely, 44190000-8 Rôzne stavebné materiály, 44191000-5 Rôzne stavebné materiály z dreva, 44192100-3 PVC pena, 44192200-4 Klince, 44161200-8 Vodovodné potrubia, 44161400-0 Podvodné diaľkové potrubia, 44162300-6 Odtokové/odpadové potrubia, 44162400-7 Revízne otvory z glazovanej kameniny, 44162500-8 Potrubie na rozvod pitnej vody, 44163000-0 Rúrky a príslušenstvo (spojky), 44163100-1 Rúrky, 44163110-4 Odvodňovacie rúrky, 44163111-1 Drenážne rúrky, 44200000-2 Konštrukčné výrobky, 44210000-5 Konštrukcie a časti konštrukcií, 44212000-9 Konštrukčné výrobky a diely s výnimkou prefabrikovaných budov, 44221200-7 Dvere, 44230000-1 Výrobky stavebného tesárstva, 44300000-3 Káble, drôty a súvisiace výrobky, 44311000-3 Lanká, 44312000-0 Drôt na ploty, 44312300-3 Ostnatý drôt, 44313000-7 Kovové pletivo, 44313100-8 Drôtená sieť na ploty, 44313200-9 Drôtené pletivo, 44315000-1 Drôtené tyče, 44315100-2 Príslušenstvo na zváranie, 44315200-3 Zváracie materiály, 44316000-8 Železiarsky tovar, 44322100-4 Elektroinštalačné káble, 44322200-5 Káblové konektory, 44322300-6 Káblovody, 44322400-7 Káblové príchytky (spony), 44331000-9 Tyče, 44332000-6 Prúty (stavebné), 44333000-3 Drôty, 44334000-0 Profily.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

LPP 2.3.2020

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
02.03.2020 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
02.03.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí počas trvania DNS
08.03.2022 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9228

Dokumenty

Zákazky